top of page
man wearing knit cap on grey background_

Ambulante Zorg

Zorg met aandacht voor de persoonlijke situatie en omgeving van kind en gezin

Ambulante zorg is simpel gezegd zorg die naar de client toe gaat ipv dat de client er heen gaat of wordt geplaatst. De eigen omgeving staat centraal en is belangrijk. Deze vorm van zorg valt onder de jeugdwet en is integraal, op maat en gericht op o.a. gezinnen en jongeren die hulp nodig hebben in hun ontwikkeling of opvoeding.

Omdat deze doelgroep kwetsbaar is, lopen ze vaker tegen problemen aan thuis, op school en op andere leefgebieden. De oorzaken zijn divers en kunnen "binnen" en/ of "buiten"

het kind liggen. Er kan sprake zijn van een beperking en/ of de omgeving speelt een rol.

vaak reageren deze kinderen anders op de wereld "buiten" doordat ze informatie anders "binnen" krijgen, niet herkennen of anders verwerken.

Kenmerken kunnen zijn sociaal isolement, opstandig of spijbel gedrag. Het gebruik van softdrugs, gameverslaving en schooluitval zijn bekende gevolgen. Voor ouders is dit doorgaans een moeilijke periode die zich kenmerkt door onwetenheid en onmacht. 

De gevolgen van dergelijke problematiek kan ingrijpend zijn en lang na de jeugdfase nog invloed hebben de jongere, zijn of haar omgeving en de maatschappij.


Een van de middelen die de overheid hiervoor aanbied is o.a. ambulante zorg.

Wat is Ambulante Zorg?: Youth Programs
bottom of page